Хэрэгтэй мэдээлэл

АВСТРАЛИ УЛС СТАРТАП БИЗНЕСЭЭ ХЭРХЭН ДЭМЖДЭГ ВЭ?

Энэ удаа Австрали улс гарааны бизнесээ хэрхэн дэмждэг, энэ чиглэлд төрөөс ямар арга хэмжээ, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг талаар сонирхуулахаас гадна гарааны бизнестэй холбоотой сонирхолтой тоо баримтуудыг төгсгөлд дурьдах болно. Өндөр хөгжилтэй, хүчирхэг эдийн засагтай орнуудын нэг болох Австрали улсын стартап экосистем маш хурдацтай хөгжиж байгаа. Түүхэн ололт амжилт, онцлох инноваци, нээлтүүдээс дурьдвал утасгүй сүлжээний WIFI технологи, анхны антибиотек болох пенциллин, Google map, HPV вирусын эсрэг вакцин, пластик мөнгөн дэвсгэрт зэрэг маш олон инноваци, ололт амжилт, гарааны бизнесүүд Австрали улсад бүртгэлтэй байдаг. Австралийн Аж үйлдвэр, ШУ Технологийн сайд Хон Карены мэдэгдснээр хиймэл…

Read More