Гадны хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах

Жайка (JICA) төслийн зээлийн талаар:

Монгол улсад бизнес эрхлэхэд санхүүжилтийн эх үүсвэрийн зардал болох зээлийн хүү өндөр байгаа тухай захын иргэд бизнес эрхлэгчээс эхлээд бодлого баригчид хүртэл ам уралдан ярьж буй энэ үед танд бизнестээ хямд эх үүсвэртэй санхүүжилт олж болох нэг хувилбарыг танилцуулъя. Энэ нь Япон улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлж буй “Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах хоёр үе шаттай зээлийн төсөл” юм. 1. Хэн хамрагдаж болох вэ? – Маш сайн боловсруулсан Төсөлтэй байх. – Монгол улсад үүсгэн байгуулагдсан, үйл ажиллагаа явуулдаг жижиг дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгч аж ахуйн нэгж…

Read More