Хэрэгтэй мэдээлэл

ФИНТЕКИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ НЬ

Финтекийн хөгжил Инноваци дэлхийн эдийн засгийг өөрчилж байна. Шинэ технологийг хүн бүр ашиглах боломжтой, хямд өртөгтэйн дээр хамгийн гол нь өндөр үр ашигтай. Иймд улс орнууд инновацийн төвүүдийг хөгжүүлэх, чадавхжуулахад ихээхэн анхаарч байна. Бидний амьдарч буй шинэ эринд технологийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг гарааны компаниуд (start-ups) шуугиан тарьж, маш хурдацтай үйл ажиллагаагаа тэлж байна. Хамгийн ойрын жишээ дурдвал, одоогоос 2 жилийн өмнө 50,000-1,000,000 төгрөгийн барьцаагүй, финтект суурилсан бичил зээл олгож эхэлсэн “ЛэндМН” банк бус санхүүгийн байгууллага 2019 оны 3-р сарын байдлаар нийт 1,2 сая удаа, 240 тэрбум төгрөгийн зээлийг иргэдэд олгоод…

Read More
Хэрэгтэй мэдээлэл

Цахимжуулалт

Digitalisation [цахимжуулалт] гэдэгт цахим сувгуудаар дамжуулан санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээг үзүүлэхийг хамруулан ойлгодог. Ингэж бүтээгдэхүүн үйлчилгээг цахим хэлбэрээр хүргэхдээ санхүүгийн байгууллагууд нэг бол өөрсдийн дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан эсвэл бусад санхүүгийн байгууллагууд болон компаниудтай түншлэх замыг сонгодог. Доорх 2 жишээ схем нь санхүүгийн цахим үйлчилгээг хүргэж буй цахим худалдаа болон төлбөрийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудын үйл ажиллагаанд тулгуурлан зурагдсан болно. Өөр нэг түгээмэл аргуудын нэгээр үүрэн сүлжээний оператор компаниудаар дамжин хийгддэг “mobile wallet” хэмээх жишээг нэрлэж бас болно. Кэйс 1: СБ үүсгэсэн цахим худалдааны платформ Дээрх жишээнд нэлээд төлөвшсөн зах зээл дээрх…

Read More