Хэрэгтэй мэдээлэл

Бизнес төлөвлөгөө хэрэгтэй юу?

Шинээр бизнес эрхлэх гэж байгаа хүмүүсийн гаргадаг нийтлэг алдаа бол ямар ч бизнесийн төлөвлөгөөгүйгээр бизнес санаагаа амьдрал дээр хэрэгжүүлдэг. Тэдний ихэнх нь бизнес төлөвлөгөө ямар ч хэрэггүй зүйл гэж үзэх нь олонтой. Гэтэл бодит байдал дээр эсрэгээрээ байдаг. Бизнес төлөвлөгөө гэдэг нь компанийн стратеги, зорилтыг тодорхойлдог ба компанийн үйл ажиллагаагаа эрхлэх бүтэц, зохион байгуулалт, үйлчилгээний шуурхай, найдвартай ажиллагаа, тэргүүлэгчдийн ур чадвар, санхүү, төлбөрийн чадварын үзүүлэлт, үр ашгийг жил тутам сайжруулах чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг тодорхой цаг хугацаагаар төлөвлөн боловсруулсан баримт юм. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах доорх үндсэн 4 шалтгаан байдаг.…

Read More