Төслийн загвар Төсөл, судалгаа татах

Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээ хөгжүүлэх төслийн зээлийн төслийн загвар

1. 1,000,000 (нэг сая) ам.доллар эсвэл түүнтэй тэнцэх төгрөгөөс дээш дүн бүхий зээл хүсэгчдэд зориулсан төслийн зээлийн санал бичих загварыг энд дарж татаж авна уу.

2. 1,000,000 (нэг сая) ам.доллар эсвэл түүнтэй тэнцэх төгрөгөөс доош дүн бүхий зээл хүсэх бол жижиг, дунд үйлдвэрт зориулсан төслийн зээлийн санал бичих загварыг Энд дарж татаж авна уу.

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment