Хэрэгтэй мэдээлэл

Амжилтын нууц 2: Бүтэлгүйтэл

Алдаа болгоноо амжилтын гишгүүр болгож ашиглаж чадвал анхнаасаа системтэй тооцсон зорилго бүхэн заавал биелнэ.

Эх сурвалж: Залуу судлаачдыг дэмжих сангийн тэргүүн Д.Жаргалсайхан

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment