Олон улсын хөгжлийн банкууд

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк /EBRD/-ны Монгол улсын аж ахуйн нэгжид олгосон зээлүүд

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development; Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн
Банк; ЕСБХБ) нь 1991 онд байгуулагдсан бөгөөд төв болон зүүн Европын орнуудад зах зээлийн
эдийн засаг, хувийн секторыг дэмжих зорилготойгоор байгуулагджээ. Монголд 2006 оноос үйл
ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Монголын хувийн салбар дахь хамгийн том хөрөнгө оруулагчдын
нэг болоод байна. Мөн ЕСБХБ нь жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан хөнгөлөлттэй зөвлөх
үйлчилгээний төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Доор хүснэгтээр EBRD-ын Монгол улсын аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн мэдээллийг Лонг Терм Партнерс оф Монголиа ХХК-ын судалгаанаас иш татан хүргүүлж байна.

Энд дарж үзнэ үү.

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment