Бэлэн төслүүд

Дарс үйлдвэрлэх төсөл татах

Зах зээлийн эдийн засаг хөгжиж буй өнөө үед жижиг үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээг хөгжүүлэх нь улс орны нийгэм эдийн засгийн бүтцийг сайжруулах, ажлын байр бий болгоход түлхэц болж байна.

Төслийн гол зорилт нь үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлогын хүрээнд:

Дарсны үйлдвэрлэл эрхлэн явуулах үйл ажиллагааг төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэх

Орон нутгийн хэрэглэгчдэд хүнсний аюулгүй байдлыг хангах хуулийн дагуу чанар стандартад нийцсэн, дарсаар хангах цаашид үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэн зохион байгуулж жигд үйл ажиллагаа явуулахад оршино.

Уг төслийг татах бол Дарс үйлдвэрлэх төсөл энд дарж татна уу.

Cанамж: Энэхүү төслийн тоон мэдээлэл нь цаг хугацааны хувьд ач холбогдлоо алдсан байх магадлалтайг анхаарна уу.

Санал: Та төсөл бичүүлэх бол бидэнд хандана уу. Бид таны бизнес төслийг богино хугацаанд чанартай боловсруулж, нэмэлт санхүүжилт олоход тань зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ.

Үйлчилгээний хүсэлт

 

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment