Гадны хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах Олон улсын хөгжлийн банкууд Хэрэгтэй мэдээлэл

Монголын бизнес эрхлэгчдэд хөрөнгө оруулалт хийдэг гадаадын банкууд

Өнөөг хүртэл Монгол улсын хувийн салбарт тогтмол хөрөнгө оруулж ирсэн хөрөнгө оруулагчид бол яах аргагүй олон улсын (эсвэл тухайн нэг улсын) хөгжлийн банк, санхүүгийн байгууллага (Development Finance Institution)-ууд юм. Энэхүү богино тайлангийн зорилго нь бидний тэр болгон мэддэггүй эдгээр байгууллагуудын одоог хүртэл Монгол улсын хувийн салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг талаар мэдээлэл өгөхөд оршино. Энэхүү тайланд Азийн Хөгжлийн Банк (ADB) болон Дэлхийн Банк (World Bank) зэрэг байгууллагуудын Монгол улсын засгийн газарт өгсөн буцалтгүй тусламж болон зээлийн санхүүжилтийн төслүүдийг тусгаагүй болно. Мөн энэхүү тайланд зөвхөн бизнесийн байгууллагуудад шууд хэлбэрээр оруулсан хөрөнгө…

Read More
Олон улсын хөгжлийн банкууд

Европын Сэргээн Босголт Хөгжлийн Банк /EBRD/-ны Монгол улсын аж ахуйн нэгжид олгосон зээлүүд

EBRD (European Bank for Reconstruction and Development; Европын Сэргээн Босголт ХөгжлийнБанк; ЕСБХБ) нь 1991 онд байгуулагдсан бөгөөд төв болон зүүн Европын орнуудад зах зээлийнэдийн засаг, хувийн секторыг дэмжих зорилготойгоор байгуулагджээ. Монголд 2006 оноос үйлажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд Монголын хувийн салбар дахь хамгийн том хөрөнгө оруулагчдыннэг болоод байна. Мөн ЕСБХБ нь жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан хөнгөлөлттэй зөвлөхүйлчилгээний төслийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Доор хүснэгтээр EBRD-ын Монгол улсын аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн мэдээллийг Лонг Терм Партнерс оф Монголиа ХХК-ын судалгаанаас иш татан хүргүүлж байна. Энд дарж үзнэ үү.

Read More
Олон улсын хөгжлийн банкууд

Тайванийн Экспорт импортын банкны зээлийн шугамын тухай танилцуулга

Нэг. Зорилго, онцлог: Тайванийн Экспорт импортын банк /цаашид Тайванийн Эксим банк гэх/ нь Тайванийн бараа бүтээгдэхүүний экспортыг дэмжих зорилгоор энэхүү зээлийн шугамыг нээсэн бөгөөд тус банкны зүгээс гадны улс орны болон дотоодын банк санхүүгийн байгууллагуудад энэхүү зээлийн шугамыг ашиглуулж байна. Тус зээлэнд хамрагдах харилцагч нь Тайванийн бараа экспорлогч компаниас худалдан авалт хийх тохиолдолд Тайванийн Эксим банкнаас дээр дурьдсан санхүүжилтын зээлийг авах боломжтой ба энэхүү санхүүжилтын зээл нь гадаад улс орнуудын худалдан авагч нарт хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр хэсэгчлэн зээлээ төлөх боломж олгодог. Энэхүү санхүүжилтын зээлийг олгосноор гадаадын импортлогч нар Тайваниас худалдан авалт…

Read More
Гадны хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах Олон улсын хөгжлийн банкууд

Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн зээлийн тухай

Азийн хөгжлийн банкны Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт техник туслалцааны хүрээнд (ХААХХ) “Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих” ТА-8960 МОН төслийн зээлийг доорх шалгуурыг хангасан ААН-үүдэд олгодог байна. Уг төсөл нь агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулснаар хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой ажээ. Энэхүү зорилгын хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлэн ажилладаг байна. Үүнд: 1.Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд суурилсан аж ахуйн нэгж, хоршоодод нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт хийх, 2. Түүхий эд үйлдвэрлэгч, анхан шатны…

Read More
Монголын банкууд Олон улсын хөгжлийн банкууд

ЗЭЭЛИЙН БАРЬЦАА ХӨРӨНГӨ ДУТАГДАЛТАЙ БОЛ ТАНД ИЙМ БОЛОМЖ БАЙНА…

Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч аж ахуйн нэгж, иргэд бизнесийн болон төслийн зээл авахад тулгардаг үндсэн бэрхшээлүүдийн нэг нь “БАРЬЦАА” хөрөнгийн асуудал юм. Иргэд аж ахуйн нэгжүүд барьцаа хөрөнгө дутсан тохиолдолд “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН”-аар батлан даалт гаргуулах боломж байдгийг мэдэхгүйгээс үүдэн бизнестээ шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг хийж чадалгүй дампуурах, үйл ажиллагаагаа өргөтгөж чадахгүй байх нь олон. Иймд бидний зүгээс “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН”-ийн талаарх мэдээллийг бэлтгэн хүргэж байна. Одоогийн байдлаар (2019/08/17) “ЗЭЭЛИЙН БАТЛАН ДААЛТЫН САН” нь хоёр төрлийн бүтээгдэхүүн буюу үйлчилгээ үзүүлж байна. Үүнд: Үндсэн батлан даалтын бүтээгдэхүүн Үндсэн батлан даалтын…

Read More
Гадны хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах Олон улсын хөгжлийн банкууд

Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих төслийн зээлийн талаар:

Азийн хөгжлийн банкны Хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийн нэмэлт санхүүжилт техник туслалцааны хүрээнд (ХААХХ) Хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн сүлжээг дэмжих” ТА-8960 МОН төслийн зээлийн талаар: Тухайн төсөл нь Азийн хөжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 2016-2020 онд хэрэгжиж байна. Уг төсөл нь агробизнесийн чиглэлийн хувийн аж ахуйн нэгжүүдийн нэмүү өртгийн сүлжээг хөгжүүлэхэд хөрөнгө оруулснаар хөдөө аж ахуй, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжин, ядуурлыг бууруулахад хувь нэмэр оруулах зорилготой ажээ. 1. Зээлийн нөхцөл – Зээлийн хэмжээ 150 мянган ам.доллараас 3 сая ам.доллар хүртэл – Зээлийн хүү жилийн 8 хувь, – Зээлийн хугацаа 7…

Read More