Төслийн загвар Хэрэгтэй мэдээлэл

Бизнесийн бүх төрлийн гэрээний загвар үнэгүй татах

Бизнес эрхлэгч хэн бүхэнд цаг тутам гэрээ хэлцэл хийх шаардлага үүсдэг. Энэ үед гэрээг шинээр боловсруулахад тодорхой хэмжээний цаг хугацаа, хүн, хүч зарцуулдаг. Иймээс манай сайтын зүгээс бизнес эрхлэгчдэд зориулан доорх төрлийн гэрээний бэлэн загваруудыг үнэгүй татаж авахаар оруулж байна.

 1.  Агентийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 2.  Ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 3.  Ажлын байр түрээслэх гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 4.  Агуулахад эд хөрөнгө хадгалуулах гэрээний загвар татах бол  энд дарна уу.
 5.  Бараа арилжих гэрээний загвар татах бол  энд дарна уу.
 6.  Бараа бөөнөөр худалдах, худалдан авах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 7.  Барилгад засвар хийх гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 8.  Барилгын ажил гүйцэтгэх гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 9.  Барицаат зээлийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 10.  Бэлэглэлийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 11.  Бэлтгэн нийлүүлэх гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 12.  Бизнесийн мэдээллийн нууцыг хадгалах тухай гэрээний загвар татах бол   энд дарна уу.
 13.  Даатгалын гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 14.  Дистрибьютерийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 15.  Эвлэрлийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 16.  Франчайзингийн гэрээний загвар татах бол  энд дарна уу.
 17.   Гадаадаас хүнсний бараа худалдан авах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 18.   Хамтарсан компани байгуулах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 19.   Хамтран ажиллах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 20.   Худалдах, худалдан авах гэрээний англи загвар татах бол энд дарна уу.
 21.   Худалдах, худалдан авах гэрээний Монгол загвар татах бол энд дарна уу.
 22.  Хөдөлмөрийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 23.  Хөлсөөр ажиллуулах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 24.  Хөрөнгө оруулалтын гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 25.   Компанийн эрх шилжүүлэх тухай гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 26.   Санхүүгийн түрээсийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 27.   Тоног төхөөрөмж түрээслэх тухай гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 28.   Үйлчилгээ үзүүлэх гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 29.  Үл хөдлөх эд хөрөнгө худалдах, худалдан авах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 30.   Үнэт цаас, хувьцаа худалдан авах гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.
 31.    Зээлийн гэрээний загвар татах бол энд дарна уу.

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment