Гадны хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрт хамрагдах Монголын банкууд Санхүүжилт олох

ХБНГУ-ын KFW банкны төслийн зээл

Төслийн зорилго: Боловсруулах үйлдвэрлэл, Хөдөө аж ахуйн чиглэлийн ЖДҮ-ийг хөгжүүлж, экспортыг дэмжих.

Зээл олгогч банкууд: Улаанбаатар хотын банк, Худалдаа Хөгжлийн банк

Зээлийн нөхцөл

Хэмжээ Жилийн хүү Хугацаа Барьцаа
500,000,000 төгрөгөөс хэтрэхгүй 12% 60 сар Үл хөдлөх хөрөнгө, хөдлөх хөрөнгө

Тавигдах шаардлага: 

 • Үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулдаг, бизнесийн туршлагатай байх
 • Техник эдийн засгийн тооцооллыг бодитойгоор тусгасан төсөл бичсэн байх
 • Бусад банк болон ББСБ-д зээлийн аливаа өргүй байх
 • Банкнаас тавигдах бусад шаардлага

Бүрдүүлэх материал:

 • Иргэний үнэмлэх
 • 1 хувь цээж зураг
 • Оршин суугаа газрын хорооны тодорхойлолт
 • Техник эдийн засгийн тооцооллыг бодитойгоор тусгасан төсөл
 • Үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл
 • ААН, байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ
 • Барьцаанд тавих хөрөнгийн баримт бичгүүд
 • ЭХЭБУА-аас гаргасан зээлийн барьцаа хөрөнгө зээлийн барьцаанд тавигдаагүй болохыг нотолсон баримт
 • Шаардлагатай гэж үзсэн бусад материал

Ойролцоо илэрц

Leave a Comment