Бидэнтэй хамтарч ажиллах

Манай байгууллагын зүгээс танд дараах үйлчилгээг үзүүлж байна.

  1. Бизнес төсөл боловсруулах үйлчилгээ,
  2. Захиалгат судалгааны ажил хийх,
  3. Бизнес төлөвлөгөө боловсруулах,
  4. Бизнест шаардлагатай нэмэлт санхүүжилт босгоход зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх,
  5. Дижитал оюуны бүтээлийг зохиогчын хүсэлтээр борлуулах гэх мэт